Wypełnienie jednostronnie zakrywające ramiak z rdzeniem F i dodatkowym mocowaniem (eFD)

Jednostranne predsadené dverné výplne s Jadrom F a dodatkovým kotvením   Wypełnienie jednostronnie zakrywające ramiak
z rdzeniem F i dodatkowym mocowaniem (eFD)

Wzór zewnętrzny:
-ramiak skrzydła drzwiowego jest na całym obwodzie
zakryty przez wypełnienie

-wzór dekoracyjny wypełnienia drzwiowego jest
optycznie większy

Wzór wewnętrzny:
-ramiak skrzydła drzwiowego jest uwypuklony na
całym obwodzie

-wzór dekoracyjny wypełnienia drzwiowego jest
optycznie mniejszy

Właściwości termiczne:
-parametry pozostają w zakresie od średnich do bardzo dobrych
Bezpieczeństwo:
-wypełnienie jest na całym obwodzie mechanicznie
przymocowane do ramiaka skrzydła

Przeznaczona dla modeli wypełnienia bez przeszklenia.

 

 

Wypełnienie jednostronnie zakrywające ramiak z systemem OM (eFD)

Jednostranne predsadené dverné výplne s OM systémom   Wypełnienie jednostronnie zakrywające ramiak
z systemem OM (eFD)

Wzór zewnętrzny:
-ramiak skrzydła drzwiowego jest na całym obwodzie
zakryty przez wypełnienie

-wzór dekoracyjny wypełnienia drzwiowego jest
optycznie większy

Wzór wewnętrzny:
-ramiak skrzydła drzwiowego jest uwypuklony na
całym obwodzie

-wzór dekoracyjny wypełnienia drzwiowego jest
optycznie mniejszy

Właściwości termiczne:
-parametry pozostają w zakresie od średnich do bardzo dobrych
Bezpieczeństwo:
-wypełnienie jest na całym obwodzie mechanicznie
przymocowane do ramiaka skrzydła

Możliwość wymiany przeszklenia izolacyjnego w przypadku
jego uszkodzenia:
-
wielofunkcyjna międzywarstwowa wkładka serwisowa

 

 

Wypełnienie obustronnie zakrywające ramiak z systemem DUO (bFD)

Obojstranne predsadené dverné výplne s DUO systémom   Wypełnienie obustronnie zakrywające ramiak
z systemem DUO (bFD)

Wzór zewnętrzny:
-ramiak skrzydła drzwiowego jest na całym obwodzie
zakryty przez wypełnienie

-wzór dekoracyjny wypełnienia drzwiowego jest
optycznie większy

Wzór wewnętrzny:
-ramiak skrzydła drzwiowego jest na całym obwodzie
zakryty przez wypełnienie

-wzór dekoracyjny wypełnienia drzwiowego jest
optycznie większy

Właściwości termiczne:
-rametry pozostają w zakresie od bardzo dobrych
do znakomitych

Bezpieczeństwo:
-wypełnienie jest na całym obwodzie mechanicznie
przymocowane do ramiaka skrzydła

Możliwość wymiany przeszklenia izolacyjnego w przypadku
jego uszkodzenia:

-wielofunkcyjna międzywarstwowa wkładka serwisowa

 

 

* Zdjęcia są tylko dla ilustracji.